INFO

 

ZAMTECHNIKA Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6c
39-300 Mielec
NIP 817-10-01-588
REGON 690312015

+48 17 583 33 60
+48 17 583 31 60
zamtechnika@zamtechnika.pl

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000799573

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści zamieszczonych na stronie internetowej nie należy traktować jako oferty handlowej, służą one jedynie poinformowaniu Klientów. Udostępnione informacje nie uzasadniają powstania żadnego prawnego zobowiązania firmy ZAMTECHNIKA wobec użytkowników strony lub osób trzecich.

Korzystanie ze strony internetowej ma służyć wyłącznie nawiązaniu lub podtrzymaniu kontaktu z firmą ZAMTECHNIKA. Zamieszczone na stronie informacje nie są wiążące. Mimo podjętych starań, nie można wykluczyć, że przedstawione na stronie informacje mogą zawierać błędy.

Firma ZAMTECHNIKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody powstałe na skutek błędnych informacji i danych przedstawionych na poniższej stronie internetowej.