Fundusze EU

Fundusze UE

funduszeeu

DZIAŁANIE 1.5 POPW DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA ZAMTECHNIKA Sp z .o.o. , W RAMACH DZIAŁANIA 1.5 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Nazwa inwestycji: DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY 

CEL PROJEKTU: PROJEKT DOTYCZY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ WSPARCIA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI, KTÓRE WYSTĄPIŁY U PRZEDSIĘBIORCY WSKUTEK EPIDEMII COVID-19.

Nazwa Beneficjenta: Zamtechnika Sp. z o.o.
Wartość projektu: 115.545,78 PLN
Wartość dofinansowania: 115.545,78 PLN
Okres realizacji: 01-08-2020 – 31-10-2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego www.mapadotacji.gov.pl